124. חקת: מעשים בעולם המוות

על החסרונות של עולם המעשה כשהוא מנותק מן המחשבה

גזירת המוות שאין הטוב המוסרי והטוב הגשמי אותו דבר

הכסיל בחושך הולך והחכם אינו הולך

חטא מי מריבה שעשה משה מעשה טרם הדיבור

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
124. חקת: מעשים בעולם המוות
/