פרשת ואתחנן

פירוש המקרא

הגות ואגדה

סוד משנה תורה

‘משה מפי עצמו אמרו’ (מגילה דף לא עמוד ב). פירוש שכל נביא וכל משיג מתדבק הוא במידה מסוימת ומשם מקבל נבואתו. ויש הרבה דרכים ומדרגות

המשך לקרוא

שיעורים