44. משפטים שקלים תשע”ח

44. משפטים שקלים תשע”ח
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 29:13
 
1X