ויקרא כה – שמיטה ויובל

תוכן עניינים

5 מינוט פרק תנ"ך
ויקרא כה - שמיטה ויובל
/