59. בהר בחקותי תשע”ח

תוכן עניינים

תכלה שנה וקללותיה, והמכשלה הזאת תחת ידיך