סוד חוקת התורה

תוכן עניינים

חוקת התורה, פירוש שמשה רבינו ושלמה המלך לא רוצים להגיד לך הכל, תעמול לבד ותבין, זאת התורה אדם כי ימות באהל.
בזוהר חוקת שאל רפב”י לרשב”י שיבאר לו פרשה זו, וענה רשב”י שהחברים יבארו, ואז ביאר ר’ אלעזר הסוד ורשב”י אמר שביאר יפה עד שלא יבארו עוד החברים אחריו, והוסיף מעט על דבריו.
בשער המצות חוקת כותב מהרח”ו שעיין בעצמו בסוד הפרה על פי הקדמות מורו והסכים לו האר”י והוסיף מעט על דבריו.
והשורש ונתתם אותה אל אלעזר הכהן, מצוותה בסגן.
(נתבאר בארוכה בשיעור ואי”ה יירשם)
×

Membership Level change

You have selected the Hamasikim Yazhiri membership level.

Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card