פרשת האזינו

פירוש המקרא

סוד שירת האזינו

פעם בא אברך אל הרבי מקאצק והתלונן בפניו שאין לו כסף לקנות טלית. ענה לו הרבי אז תתעטף בארבע רוחות השמים. לפעמים אין לנו טלית

המשך לקרוא

הגות ואגדה

שיעורים