פרשת האזינו

שיעורים

139. זוהר האזינו - דף רפו ע"א עד דף רפז ע"ב
/