יציאת מצרים כיסוד התורה שיעור 3 – שיטת הכוזרי והרבי ר’ בונם (אודיו, יידיש)

שיעורי עיון למחשבה  - אידיש
שיעורי עיון למחשבה - אידיש
יציאת מצרים כיסוד התורה שיעור 3 - שיטת הכוזרי והרבי ר' בונם (אודיו, יידיש)
/