יציאת מצרים כיסוד התורה שיעור 2 – שיטת הרמב”ן (אודיו, יידיש)

שיעורי עיון למחשבה  - אידיש
שיעורי עיון למחשבה - אידיש
יציאת מצרים כיסוד התורה שיעור 2 - שיטת הרמב"ן (אודיו, יידיש)
/