ויהי ביום השמיני

תוכן עניינים

ויהי ביום השמיני. מתו נדב ואביהו. הואר לי כי פגם נדב ואביהו שחשבו להשוות עצרת של פסח שהוא שביעי לעצרת של סוכות שהוא השמיני וכבר ביקשו לעלות לשם, אבל אכלו פגה כי עומק עצרת של פסח בשבועות בלבד. ולכן תיקונם באחרי מות יום הכיפורים בסדר תשרי שהוא אחר השלמת העצרת הגמור.