ויהי ביום השמיני

תוכן עניינים

ויהי ביום השמיני. מתו נדב ואביהו. הואר לי כי פגם נדב ואביהו שחשבו להשוות עצרת של פסח שהוא שביעי לעצרת של סוכות שהוא השמיני וכבר ביקשו לעלות לשם, אבל אכלו פגה כי עומק עצרת של פסח בשבועות בלבד. ולכן תיקונם באחרי מות יום הכיפורים בסדר תשרי שהוא אחר השלמת העצרת הגמור.

×

Membership Level change

You have selected the Hamasikim Yazhiri membership level.

Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card