ואתכם לקח ה’ – הוצאת ישראל משלטון שרי האומות ביציאת מצרים במשנת רמב”ן

הכנה לפסח תשפ”ב שיעור ב

 

 

שיעורי עיון למחשבה  - אידיש
שיעורי עיון למחשבה - אידיש
ואתכם לקח ה' - הוצאת ישראל משלטון שרי האומות ביציאת מצרים במשנת רמב"ן
/