118. בחקותי: עליונים ששו ותחתונים עלזו בתוכחה

תוכן עניינים

עצמות הפסוק הקודמת לפרד”ס.
בחקותי הוא חידוש נפרד, ואין שכר ועונש פשט של כל התורה.
‘אם’ של בחקותי הוא תנאי בתורה עצמה איזה חלק ממנה יתקיים, לפי מעשי בני אדם, וזהו הברית.
עליונים ששו ותחתונים עלזו בהיגלות הסימטריה והייחוד שווה בשווה בין תחתונים ועליונים.
לימוד התורה באופן שמגלה את זה הוא ביטול מ”ט קללות בעמל התורה והקשבה למדרש חכמים.
מ”ט קללות הם ספירת עמ”ר בגימטריא קרי ושער הנ’ הוא זכירת הברית.
כמו ברית הקשת המראה שגם הגשם שאחרי המבול אינו במקרה אלא בברית, כך זכירת הברית מגלה שאף בארץ אויבים לא הפר בריתו.