ויקרא יז – הגבלת הזבח ואכילת דם למזבח

תוכן עניינים

5 מינוט פרק תנ"ך
ויקרא יז - הגבלת הזבח ואכילת דם למזבח
/