שמות יט – ברית והכנה לירידת ה

תוכן עניינים

5 מינוט פרק תנ"ך
שמות יט - ברית והכנה לירידת ה
/