שמות לו – קריאת בצלאל ועשיית המשכן והקרשים

תוכן עניינים

5 מינוט פרק תנ"ך
שמות לו - קריאת בצלאל ועשיית המשכן והקרשים
/