שמות לח – עשיית החצר וכליו ופקודי המשכן

תוכן עניינים

5 מינוט פרק תנ"ך
שמות לח - עשיית החצר וכליו ופקודי המשכן
/