שמות כא – ואלה המשפטים

תוכן עניינים

5 מינוט פרק תנ"ך
שמות כא - ואלה המשפטים
/