שמות יג – מצות קדש ותחלת המסע

תוכן עניינים

5 מינוט פרק תנ"ך
שמות יג - מצות קדש ותחלת המסע
/