שמות יז – מסה ומריבה ועמלק

תוכן עניינים

5 מינוט פרק תנ"ך
שמות יז - מסה ומריבה ועמלק
/