מבוסס על דרשת הפסח לר' חסדאי קרשקש

יציאת מצרים יסוד התורה שיעור 7 – רבי חסדאי קרשקש
Iyun lemachshava

 
Play/Pause Episode
00:00 / 1:12:10
Rewind 30 Seconds
1X

על פי מאמר ד"ה ששת ימים תאכלו מצות בסידור עם דא"ח וביאוריו.

וביאור מקורות בעל התניא בדברי הכוזרי והרמב"ן

קישור למאמר עם חלקים מודגשים

סידור עם דאח מאמר ששת ימים תאכל מצות

יציאת מצרים כיסוד התורה שיעור 6 – שיטת בעל התניא
Iyun lemachshava

 
Play/Pause Episode
00:00 / 28:59
Rewind 30 Seconds
1X

יציאת מצרים כיסוד התורה שיעור 5 – דעת החירות בהכרת המציאות וביאור נס מכת בכורות

 
Play/Pause Episode
00:00 / 1:01:45
Rewind 30 Seconds
1X

יציאת מצרים יסוד התורה שיעור 4 – שיטת הכוזרי בשם אלהים ושם הויה – ובענין הקורונה (אודיו, יידיש)
Iyun lemachshava

 
Play/Pause Episode
00:00 / 1:24:08
Rewind 30 Seconds
1X

יציאת מצרים כיסוד התורה שיעור 3 – שיטת הכוזרי והרבי ר' בונם (אודיו, יידיש)
Iyun lemachshava

 
Play/Pause Episode
00:00 / 1:20:46
Rewind 30 Seconds
1X

יציאת מצרים כיסוד התורה שיעור 2 – שיטת הרמב"ן (אודיו, יידיש)
Iyun lemachshava

 
Play/Pause Episode
00:00 / 1:06:42
Rewind 30 Seconds
1X

יציאת מצרים כיסוד התורה – שיעור 1 – שיטת הרמב"ם (אודיו, יידיש)
Iyun lemachshava

 
Play/Pause Episode
00:00 / 54:50
Rewind 30 Seconds
1X