פרשת וילך

שיעורי 5 דקות לפרק

שיעורים בפרשת השבוע וספר הזוהר

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
190. ער איז געגאנגען א מאסקע און דאך איז ער געשטארבען. זוהר וילך - משה נספה בלא משפט.
/