פרשת נצבים וילך

שיעורי 5 דקות לפרק

שיעורים בפרשת השבוע וספר הזוהר

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
304. שלייפען די שטיין פון הארץ - זוהר נצבים תשפ"ב - זוהר תשרי תשפג ו
/
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
190. ער איז געגאנגען א מאסקע און דאך איז ער געשטארבען. זוהר וילך - משה נספה בלא משפט.
/