אחת ושבע

תוכן עניינים

חושבים שבחקותי יש לו תנאי כפול אחד, אם בחקותי תלכו, ואם בחקותי תמאסו.

אבל כאשר לומדים רואים שיש צד אם אחד בצד הטוב, ושבעה צדדי אם בצד הרע. בצד אחד – (1) אם בחקותי תלכו.

ובצד השני – (1) ואם לא תשמעו לי, (2) ואם בחקותי תמאסו, (3) ואם את משפטי תגעל נפשכם, (4) ואם עד אלה לא תשמעו לי, (5) ואם תלכו עמי קרי, (6) ואם באלה לא תוסרו לי, (7) ואם בזאת לא תשמעו לי.

ועל כך אמר משה בתוכחת משנה תורה (דברים כח, ז), בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ינוסו לפניך. שכל שבעת דרכי התוכחה ינוסו מלפניך.

×

Membership Level change

You have selected the Hamasikim Yazhiri membership level.

Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card