7. סוד עשרת ימי תשובה

תוכן עניינים

בשער הכוונות לראש השנה דרוש ג

כוונת הנסירה הנמשכת בכל עשרת ימי תשובה

היות עשרה ימים אלה המשך אחד

סוד עשרה ספירות שלימים

ארבע חלוקות של התכללות הספירות: בכתר וחכמה, בבינה ודעת, בחג”ת נה”י, והוצאת יסוד ומלכות חדשים מהוד

סוד ערב יום הכיפורים

×

Membership Level change

You have selected the Hamasikim Yazhiri membership level.

Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card