7. סוד עשרת ימי תשובה

בשער הכוונות לראש השנה דרוש ג

כוונת הנסירה הנמשכת בכל עשרת ימי תשובה

היות עשרה ימים אלה המשך אחד

סוד עשרה ספירות שלימים

ארבע חלוקות של התכללות הספירות: בכתר וחכמה, בבינה ודעת, בחג”ת נה”י, והוצאת יסוד ומלכות חדשים מהוד

סוד ערב יום הכיפורים