101. משפטים: נעשה ונשמע כשכל גופני

101. משפטים: נעשה ונשמע כשכל גופני
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 30:12
 
1X