92. יתרו: ואתם תהיו

על נעשה ונשמע כבחירה להיות אדם חדש

92. יתרו: ואתם תהיו
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 25:29
 
1X