130. עקב: גם אלה תשכחנה ואנכי לא אשכחך

תוכן עניינים

דרשת משה בפרשת עקב מול דרשתו בפרשת דברים –

פרשת דברים מצדיקה ומחזקת את המעבר מדור המדבר לדור באי הארץ.

פרשת עקב מייסרת את יושבי הארץ שלא ישכחו את ה’ מתוך עושרם, ולפיכך מדברת דווקא כמו איומי המרגלים.

ותאמר ציון עזבני ה’ מול נחמו הוא כמו השלב השני הזה שבו צריך להיזכר

זיכרון הוא כניסה  למסתרים ולכן אין מעשה עגל שבגילוי ‘אלה’ נזכר אלא אנכי שהוא מדרגה פנימית

התשובה הוא לשכוח את החטא לא להיזכר בה.