115. קדושים תהיו – התדמות לשמחת שלימות הויה

תוכן עניינים

בענין הקדושה שהוא התדמות לחירות ושמחת הויה, וניגוד פרשיות קדושים תהיו.. אני ה’ לפרשיות זאת התורה.. בספר ויקרא.