ויקרא כד – מנורה לחם הפנים ונוקב שם ה’

תוכן עניינים

5 מינוט פרק תנ"ך
ויקרא כד - מנורה לחם הפנים ונוקב שם ה'
/