92. יתרו: ואתם תהיו

תוכן עניינים

על נעשה ונשמע כבחירה להיות אדם חדש