165. זוהר ויקהל – קהילת ישראל וקהילת ערב רב – דף קצ”ד ע”ב

תוכן עניינים

א) ויקהל משה את כל עדת בני ישראל. בעמדנו במקום שזקוק להרבה יישוב הדעת, עלינו לעמוד על טיבו של ‘ויקהל’ זה.