165. זוהר ויקהל – קהילת ישראל וקהילת ערב רב – דף קצ”ד ע”ב

א) ויקהל משה את כל עדת בני ישראל. בעמדנו במקום שזקוק להרבה יישוב הדעת, עלינו לעמוד על טיבו של ‘ויקהל’ זה.

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
165. זוהר ויקהל - קהילת ישראל וקהילת ערב רב - דף קצ"ד ע"ב
/