תעבדון את האלהים על ההר הזה

תוכן עניינים

וזה לך האות כי אנכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלהים על ההר הזה.
פירוש. ה’ אמר למשה עלי החוב להוציא אותם ממצרים. אך אני לא ארד בעצמי למצרים אני עושה אותך שליח ‘והוצא את עמי בני ישראל ממצרים’. אך אני לא אעזוב אותך לבדך אני אהיה מאחוריך ואעזור לך לקיים את שליחותך. ואם תאמר מנין ידעו שאכן אתה עושה את כל המעשים בשליחותי ולא על דעתך בלבד, ואני לא אופיע במצרים באופן גלוי, תשובה לכך תקבלו כאשר תחזרו אחרי היציאה להר הזה ושם אאשר בפני כולם כי אכן אנכי שלחתיך.
אנחנו שכחנו פירוש המילה עבודה חושבים שהוא מעשה חד צדדי ולכן לא מבינים מה אות יש ב’תעבדון את האלהים’ ונזקקים לכל מיני פירושים כמו תכלית היציאה לעבוד שאינם קשורים לאות. אבל עבודה במקרא הוא תמיד דו צדדי. עבודה פירושו קרבן וכל קרבן יש בו צד של קבלת הקרבן, שהוא עצמו האש שמשה רואה בסנה האוכלת את הקרבנות. האדם מביא קרבן וה’ נגלה עליו. לכן כאשר יבואו ישראל בחזרה להר הזה ויקריבו קרבנות שם יראו אותי וידעו כי אכן האל שנגלה בסנה הוא ששלח את משה.
וכך הווה, כאשר הגיעו ישראל להר חורב ובנו מזבח ויעלו עולות ויזבחו שלמים לה’. ויראו את אלהי ישראל ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו.
ושוב אישר זאת במאמרו ואמר אנכי ה’ אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אני הנגלה פה בסיני הוא שהוצאתי אותך מארץ מצרים, אשר כל העת במצרים לא לקח ה’ אחריות ולא נגלה לישראל לומר שאני הוא, כאן לקח ה’ אחריות על ניסי מצרים ואמר אנכי אשר הוצאתיך וידעו כי אכן משה לא מליבו בא להוציאם אלא ה’ שלחו.