לא איש דברים אנכי

תוכן עניינים

לא איש דברים אנכי. אני לא איש של דברים. אני לא יודע להציל את נפשי בדיפלומטיה. אני איש של מעשים ישירים ראיתי איש מצרי מכה והרגתי אותו תמול. שלשום ראיתי אנשים ניצים אמרתי להם ישר למה תכה רעך לא דיברתי יפה אולי כבודו לא רוצה להכות את ידידי גם מאז דברך אל עבדך לא דיברתי אליך יפה בדיפלומטיה כראוי אתה רואה שאמרת בדיוק מה שחשבתי אפילו נגדך למה אתה חושב שאני יכול לשקר לפרעה כל השקרים שהצעת.

×

Membership Level change

You have selected the Hamasikim Yazhiri membership level.

Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card