לא איש דברים אנכי

תוכן עניינים

לא איש דברים אנכי. אני לא איש של דברים. אני לא יודע להציל את נפשי בדיפלומטיה. אני איש של מעשים ישירים ראיתי איש מצרי מכה והרגתי אותו תמול. שלשום ראיתי אנשים ניצים אמרתי להם ישר למה תכה רעך לא דיברתי יפה אולי כבודו לא רוצה להכות את ידידי גם מאז דברך אל עבדך לא דיברתי אליך יפה בדיפלומטיה כראוי אתה רואה שאמרת בדיוק מה שחשבתי אפילו נגדך למה אתה חושב שאני יכול לשקר לפרעה כל השקרים שהצעת.