שמות לט – עשיית בגדי כהונה ותכל עבודת המשכן

תוכן עניינים

5 מינוט פרק תנ"ך
שמות לט - עשיית בגדי כהונה ותכל עבודת המשכן
/