שמות לד – לוחות שניות ברית שני

תוכן עניינים

5 מינוט פרק תנ"ך
שמות לד - לוחות שניות ברית שני
/