שמות לג – בקשות משה שלא ילך מלאך

תוכן עניינים

5 מינוט פרק תנ"ך
שמות לג - בקשות משה שלא ילך מלאך
/