217. ביים דאווענען קען מען ערשט שלאפן : זוהר בשלח תשפ”א

תוכן עניינים

השיעור השבוע נתנדב על ידי ידידי הרה”ג ר’ משה אליעזר ליבערמאן שליט”א לרגל התחדשות הקונטרס ולרגל יום הולדת.

ועל ידי ידידי הרה”ג ר’ יואל הלוי יונגרייז שליט”א.

  • הכלום שאחר היציאה ממצרים וההתגברות עליו.
  • כשמגיעים אל מקום מנוחה אפשר להצטער ואין צריכים לחייך.
  • בכדי להשיג את השמחה של יציאת מצרים צריכים צעקה שניה אחר היציאה כי בטרם היציאה אין מושג כלל על מה לבקש.
  • הנביא צריך לנגן מפאת כובד הנבואה עצמה בתחילתה.

×

Membership Level change

You have selected the following level:

Hamasikim Yazhiri
Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card