בראשית פרק כח – חלום יעקב

תוכן עניינים

פרשת תולדות ד

פרשת ויצא א

 

5 מינוט פרק תנ"ך
בראשית פרק כח - חלום יעקב
/