בראשית פרק כז – גניבת הברכות ואמירת עשיו בליבו

תוכן עניינים

פרשת תולדות ג

5 מינוט פרק תנ"ך
בראשית פרק כז - גניבת הברכות ואמירת עשיו בליבו
/