בראשית פרק כו – סיפורי יצחק

תוכן עניינים

פרשת תולדות ב

5 מינוט פרק תנ"ך
בראשית פרק כו - סיפורי יצחק
/