בראשית יד – אברם במלחמת העולם

תוכן עניינים

פרשת לך לך

5 מינוט פרק תנ"ך
בראשית יד - אברם במלחמת העולם
/