בראשית יב – מאמר פרטי לאברם וג’ דברים שמתחיל

תוכן עניינים

פרשת לך לך

5 מינוט פרק תנ"ך
בראשית יב - מאמר פרטי לאברם וג' דברים שמתחיל
/