בראשית טז – שרי הגר ומלאך

תוכן עניינים

פרשת לך לך

5 מינוט פרק תנ"ך
בראשית טז - שרי הגר ומלאך
/