בראשית כג – שטר קנין חברון והמערה

תוכן עניינים

פרשת חיי שרה א

5 מינוט פרק תנ"ך
בראשית כג - שטר קנין חברון והמערה
/