דברים כה – לא תימחה שם ישראל ותמחה שם עמלק

תוכן עניינים

5 מינוט פרק תנ"ך
דברים כה - לא תימחה שם ישראל ותמחה שם עמלק
/