דברים יא – ראיתם לבד, הבדל מצרים וישראל, והר גריזים והר עיבל

תוכן עניינים

5 מינוט פרק תנ"ך
דברים יא - ראיתם לבד, הבדל מצרים וישראל, והר גריזים והר עיבל
/