217. ביים דאווענען קען מען ערשט שלאפן : זוהר בשלח תשפ”א

תוכן עניינים

השיעור השבוע נתנדב על ידי ידידי הרה”ג ר’ משה אליעזר ליבערמאן שליט”א לרגל התחדשות הקונטרס ולרגל יום הולדת.

ועל ידי ידידי הרה”ג ר’ יואל הלוי יונגרייז שליט”א.

  • הכלום שאחר היציאה ממצרים וההתגברות עליו.
  • כשמגיעים אל מקום מנוחה אפשר להצטער ואין צריכים לחייך.
  • בכדי להשיג את השמחה של יציאת מצרים צריכים צעקה שניה אחר היציאה כי בטרם היציאה אין מושג כלל על מה לבקש.
  • הנביא צריך לנגן מפאת כובד הנבואה עצמה בתחילתה.