165. זוהר ויקהל – קהילת ישראל וקהילת ערב רב – דף קצ"ד ע"ב

תוכן עניינים

א) ויקהל משה את כל עדת בני ישראל. בעמדנו במקום שזקוק להרבה יישוב הדעת, עלינו לעמוד על טיבו של 'ויקהל' זה.

165. זוהר ויקהל – קהילת ישראל וקהילת ערב רב – דף קצ"ד ע"ב
Weekly Shiur

 
Play/Pause Episode
00:00 / 31:08
Rewind 30 Seconds
1X