8. ימינו תחבקני – מערב יום הכיפורים ועד הושענה רבה

תוכן עניינים

שמחת סיום עבודת עשרת ימי תשובה

שמחת היצירה עצמה אחר שתיקנו הגבורות

אורות מקיפים ואורות פנימיים

ארבעה בחינות החסד: פנימי ומקיף דאימא ופנימי ומקיף דז”א

התחלת החסדים מלמטה למעלה

8. ימינו תחבקני – מערב יום הכיפורים ועד הושענה רבה
Kavannot Moadim

 
 
00:00 / 47:59
 
1X