03. מוחין ויחוד – חנוכה בבינה כו סג

כלל המוחין וכלל הייחודים התלויים בו

נר חנוכה נר הוא היחוד חנוכה בגי’ סג כו שזה מוח הבינה שנמשך בזא

כוונות המועדים- הרב יצחק לאווי
כוונות המועדים- הרב יצחק לאווי
03. מוחין ויחוד - חנוכה בבינה כו סג
/